Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.09.2020
  • KurumKadir Has Üniversitesi

Bu Yönetmelik Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar