Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.01.2019
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KAUAYAUM) görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar