Kafkas Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.12.2020
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kafkas Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar