Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.10.2018
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları olan birimlerde uygulanacak eğitim-öğretim, uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kafkas Üniversitesinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan birimlerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar