Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.10.2020
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar