Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.03.2020
  • KurumKahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar