Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.11.2018
  • KurumKahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar