Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2019
  • KurumKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar