Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.12.2010
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla, göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, görevde yükselmeleri ile diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar