Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.10.2018
  • KurumKapadokya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar