Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2018
  • KurumKapadokya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kapadokya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar