Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.11.2018
  • KurumKapadokya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar