Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.05.2020
  • KurumKaradeniz Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar