Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.10.2018
  • KurumKaradeniz Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar