Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.10.2019
  • KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar