Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.03.2019
  • KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile görevlerini ve bu organların çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar