Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.06.2009
  • KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar