Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.01.2021
  • KurumKastamonu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar