Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.04.2019
  • KurumKastamonu Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar