Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Sosyal Güvenlik Ödemesinin Değer Kaybına Uğratılarak Yapılması

Bu karar; bir sosyal güvenlik ödemesinin değer kaybına uğratılarak yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili İçin Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İşçinin Yaptığı Bazı Sosyal Medya Paylaşımlarının İşçi İle İşveren Arasındaki Güven İlişkisini Bozması

Bu karar; başvurucunun yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini bozduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesinin bazı anayasal hakları ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili Amacıyla Açılan Davanın Muvazaa Konusundaki Görüş Ayrılığından Dolayı Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın muvazaa konusundaki Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Alt İşveren İşçisine Kamu Kurumunca Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemesinde Rücu

Bu Karar; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçiye kamu kurumunca yapılan kıdem tazminatı ödemesi nedeniyle alt işverene karşı açılan rücu davalarında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykı...