Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

İşçinin Yaptığı Bazı Sosyal Medya Paylaşımlarının İşçi İle İşveren Arasındaki Güven İlişkisini Bozması

Bu karar; başvurucunun yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini bozduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesinin bazı anayasal hakları ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Alt İşveren İşçisine Kamu Kurumunca Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemesinde Rücu

Bu Karar; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçiye kamu kurumunca yapılan kıdem tazminatı ödemesi nedeniyle alt işverene karşı açılan rücu davalarında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykı...