Danıştay

  • Sıralama

Açıktan Vekil Olarak Atananların Memurlara Tanınan Sosyal Haklardan Yararlanıp Yararlanamayacağı

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. ve 175. Maddeleri hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; anılan Yasanın 86. Maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin mazeretine dayalı olarak boşalan kadroya yapılan vekil ataması ile münhal kadrolara açı...

İş Akdinin Sözleşme İle Sona Erdirilen Durumlarda Ödenen İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılamayacağı

İş akdi sözleşme ile sona erdirilen davacıya ödenen iş güvencesi tazminatından vergi kesintisi yapılamayacağı hakkında.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na Göre, Emeklilik İkramiyesi Hesabında İtibari Hizmet Süresi Zammının Dikkate Alınıp Alınamayacağı

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca, kesenek iadesi ve toptan ödeme yapılması ödenecek tutarın hesabı ile emekli aylığı oranının belirlenmesinde dikkate alınan itibari hizmet süresi zammının, emekli ikramiye...

Bir dönem kot kumlama işinde çalışan davacılar yakınının silikozis hastalığına yakalanması olayında, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Belediye Başkanlığının hizmet kusurunun bulunduğu hakkında

Özeti: Bir dönem kot kumlama işinde çalışan davacılar yakınının silikozis hastalığına yakalanması olayında, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Belediye Başkanlığının hizmet kusurunun bulunduğu hakkında