Kayseri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.03.2019
  • KurumKayseri Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kayseri Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar