Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.04.2020
  • KurumKayseri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar