Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.06.2019
  • KurumKayseri Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar