Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.03.2019
  • KurumKayseri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar