Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.07.2020
  • KurumKırıkkale Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve mezuniyetlere ilişkin hususları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar