Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2018
  • KurumKırklareli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar