Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.12.2008
  • KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar