Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.07.2008
  • KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemekk amacıyla çıkarılmış olup, Ahi Evran Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar