Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.10.2020
  • KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar