Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.10.2011
  • KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar