Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.08.2017
  • KurumKoç Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar