Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIYZAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.03.2020
  • KurumKoç Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar