Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSİTHAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.08.2019
  • KurumKoç Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜSİTHAM) yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜSİTHAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar