Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.01.2019
  • KurumKoç Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar