Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.10.2020
  • KurumKocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar