Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.05.2020
  • KurumKocaeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar