Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.05.2019
  • KurumKocaeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar