Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.03.2019
  • KurumKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını ve bu organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar