Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.11.2018
  • KurumKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar