Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOTİB) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.04.2020
  • KurumKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar