Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.01.2020
  • KurumKonya Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar