Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.10.2011
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Merkezin Amaç ve görevleri şunlardır: Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve Milli Mücadele sadece geçmişte yaşanmış bir “Tarihsel Olgu”değil, Türk toplumunun tüm sorunlarının çözümünde kullanılacak ve geleceğe dönük sürekli bir dinamizm; bunun yanı sıra Ulusal Egemenlik, Milliyetçilik, Laiklik, Pragmatiklik gibi ilkelere sahip bulunan bir “Modernleşme İdeolojisi’ nin de temelidir. Atatürkçülüğün bir ideoloji olarak oluşturulması ve ideoloji arayışında bulunan toplumumuzun ve gençlerimizin ulusal bir ülkü etrafından birleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için son derece önemlidir. Bunun için millet olarak Atatürk’ü, ilke ve inkılaplarını iyi bilmek zorundayız. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilmek bilimsel araştırmalarla mümkün olabilir. Üniversiteler bünyesinde kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezleri Atatürkçülük düşüncesinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde çok önemli bir araştır. Merkezin başlıca amaç ve görevleri şunlarıdır: Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ile ilgili konularda yayınlar yapmak içerde ve dışarıdaki yayınları toplayarak ilmi çalışmalara referans kaynağı olacak bir arşiv oluşturmak, Yıllara göre Atatürk kronolojisi oluşturup milli ve önemli günlerle ilgili anma programları hazırlamak, Yönetmeliklere uygun biçimde Sosyal Bilimler Enstitüsü ile temasa geçilerek tez çalışmalarında Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Araştırmalarına yönlendirici çalışmalar yapmak, Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplayarak ders aracı şekline sokmak. Araştırma merkezi amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans, panel gibi bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek. Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar