Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.07.2020
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar