Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.06.1999
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar