Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.03.1997
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Gelişim Stratejileri Merkezi” kurulmuştur. Merkezin kısaltılmış adı “GSM” di. GSM’nin amacı; Üniversitesi sanayi, çevre, toplum, devlet ilişkilerini kurmak, geliştirmek, bilimsel araştırmalar için yön saptamak, saptanan yön ve yönelimlere bağlantılı uzun ve orta vadeli hedefler saptamak, Üniversitemizin ülkemize, bulunduğumuz kente ve yakın hinterlandına ilişkin ekonomik, sosyal, siyasal hedeflerini belirleyip, bu yönelimli çalışmalar yapmak, dünyadaki yönelimleri saptamak ve bunları analitik değerlendirmeye tabi tutmak ve ülkemizin dünyadaki konumunu geliştirmek yönelimli yönelimler saptamaktır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar