Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih ve Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.01.1997
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır Tarih konularında araştırma yapılmasını sağlamak, ilgili yayınlar yapmak, içerde ve dışarıdaki yayınları toplayarak ilmi çalışmalarda referans kaynağı olacak bir teknik dökümantasyon merkezi kurmak, Öğretimde kullanılmak üzere, uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplayarak ders aracı şekline sokmak, Araştırma Merkezi amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans, panel gibi bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları ansında. Danışma eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak, Üniversitenin tüm birimlerinde verilen tarih derslerinin koordinasyonunu sağlamak.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar