Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.04.2012
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar