Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.12.2018
  • KurumKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Diş Hekimi ünvanı almak üzere eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar