Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.05.2019
  • KurumKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar